Kurumsal  
 

Satış arttırıcı faaliyetlerin tümü anlamına gelen “Promosyon“ tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm kurum ve kuruluşların hem tanıtımlarını yapmak, hem de satışlarını arttırmak amacıyla kullandığı yöntemlerin başında gelmektedir.

Kuruluşu, “promosyon”un henüz bir sektör olmadığı yıllara dayanan TÜRMAK A.Ş 1975 yılında çeşitli makine parçaları, otomasyon ürünleri ve kalıpları üretmek amacıyla kurulmuştur.

1980 li yıllardan itibaren ise Promosyon'un kurumların  hayatına girmesiyle üretim şeklini ve kapasitesini bu alana kaydırmış,çeşitli sektörlerden gelen talepleri  kaliteyi hep ön planda tutarak ,titizlikle karşılamış ve  promosyon sektörünün ana firmalarından biri olmuştur..

Üretimde özellikle promosyonel Duvar Saatleri konusunda uzmanlaşmış olup ayrıca çeşitli masa üzeri kullanımı olan ürünler, mutfakta kullanılan promosyon ürünleri ile kişisel kullanıma yönelik ürünlerde ilgi alanına girmektedir.

İç pazardaki yeri ve çalışmalarının yanı sıra son 10 yıldır ise üretimlerinin yurt dışına ihracatına yönelmiş “TIME ONE” markası ile özellikle Avrupa ülkelerine ihracat yapan  konuma gelmiştir..TÜRMAK bugün üretimlerinin %50 sini ihraç etmektedir

Tasarıma verdiği önem ve fark yaratma çabaları son yıllarda iç ve dış pazar potansiyelini önemli ölçüde arttırmıştır. Ülkemizin önde gelen Endüstriyel tasarımcıları ile yaptığı ortak çalışmalar büyük beğeni toplamaktadır.

Bu ürünleri her yıl üyesi olduğu yurtiçinde PROMOTÜRK ve yurtdışında PSI  DUSSELDORF ve Hong Kong GIFT and Premium Fuarlarında  tanıtmaktadır.

Üretimdeki çalışmaların yanı sıra TÜRMAK A.Ş ayrıca UZAKDOĞU'DAN yaptığı çeşitli mamul ithalatlarıyla da müşterilerinin taleplerini karşılamaktadır. Deneyimli ithalat kadrosu, bu konudaki her türlü promosyon malzemesi talebini titizlikle araştırmakta ve en iyi teklifi müşterilerine çok kısa sürelerde sunabilmektedir.

Avrupa ve Uzakdoğu'daki partner firmaları aracılığı ve iş birliği ile daha kaliteli ve tasarım ürünü yeni modelleri ortaya çıkararak hızlı bir servisle müşteri memnuniyetinin gereklerini yerine getirmektedir.

Faaliyetlerini yaklaşık 2500m2 kapalı alanda sürdüren firmada ; yönetim ofisleri , showroom, kalıp hane, plastik işleme bölümleri, boyahane, montaj hatları ile serigrafi, tampon ve lazer baskı atölyeleri bulunmaktadır.

Satış ve pazarlama departmanı ile birlikte firmada yaklaşık 50 kişi çalışmaktadır. Ürün modeline göre değişmekle beraber günlük 2500 – 4000 adet arasında Duvar Saati üretim kapasitesine sahiptir.

Sosyal ve Çevresel Politika

Günümüzün global ekolojik zorluklarını aşabilmek için, Türmak sosyal ve çevresel idari programı kurmuştur.   Bu idari programın getirdiği şartlar, şirketimizin uyguladığı yasalar, ayrıca müşteri taleplerine, şirket şartlarını karşılamada ve çevresel hedeflerimize ulaşmada yardımcı olmuştur. Türmak üretim olarak SMETA 4'un (Sedex Members Ethical Trade Audit) şartlarına, sosyal değerlerin, insan haklarının ve çevresel faktörlerine de uygun bir yapısı vardır. İdari çevresel koruma sistemi şirketin ilgili ürünlerin ve şirket ofisinin bu sistemi yerine getirmesi zorunludur.   Bu içsel standart şartları firmamızın çevresel etkilerini azaltmayı tanımlar/amaçlar. Sürekli iyileştirme döngüsünü yaratmak için biz, çevresel performans ve ilerlemelerin düzenli iç değerlendirmesini yapmaktayız.

Bizim taahhüdümüz atıkları azaltmak ve enerji tasarrufunu en üst düzeye çekerek sürekli gelişmesini sağlamaktır. Bizim amacımız insanlar ve çevre için daha sorumlu bir üretim ortamı sağlamaktır. Daha iyi bir izleme yönetimi sağlamak için etkin bir uygulama sistemini takip etmekteyiz. 2013 yılı içerisinde çevre ile ilgili olan her hangi bir ceza şirketimize tahsil edilmemiştir ve ayrıca hiç bir sanayi boyutunda da cezamız yoktur.   Bizim 2014'teki amacımız ayni şekilde bu basarimizi sürdürmek tir.


TÜRMAK MAKİNA SAN. TİC. A.Ş.
SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Çocuk İşçilik: Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde 16 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,  

İşe Alım: Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğunu,  

Çalışanların Bilinçlendirilmesi: Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını,  

Çalışma Saatleri: Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı,  

Ücretler ve Ödemeler: Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini,  

Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere bağlı kalarak müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarıyla beraber uluslararası sosyal sorumluluk konusundaki oluşumların (FLA, ILO, ETI) kurallarını takip etmeyi,  

Ayrımcılık: Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını,  

İletişim: Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği inancıyla çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmaya, çalışan ve yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulamaları yürütmeyi,  

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi: Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı,  

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını,  

Tedarikçi Yönetimi: Bütün tedarikçilerin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla; tedarikçi firmalarının sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, sonuçları aksiyon planları ile takip etmeyi, sosyal uygunluk faaliyetlerini yönetim sistemleri ile kontrol etmeyi,  

İş Sağlığı ve Güvenliği: Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi,
Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik ve şartlara Eko Tekstil'in standartlarını ve kurallarını da dikkate alarak uymayı, tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmeyi, kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı,  

Eğitim: Çalışanların eğitim düzeyi şirketin genel seviyesini belirler. Bu mantıkla çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamayı,  

Politika olarak benimser ve taahhüt eder.